Μεταφραστές WEVA

Βιντεογράφος Pavlin Penev
Български (bg-BG)
Βιντεογράφος Moc Nguyen
Tiếng Việt (vi-VI)
Βιντεογράφος La fabriqueta films
Español (España) (es-ES)
Βιντεογράφος Bruno Mello
Português (Portugal) (pt-PT)
Βιντεογράφος Tester-V Anonymus
Русский (ru-RU)
Βιντεογράφος Alex Olteanu
Română (ro-RO)
Βιντεογράφος Juergen Holcik
Deutsch (de-DE)
Βιντεογράφος Essie Chang
简体中文 (zh-CN)
Βιντεογράφος Enrico Pietrobon
Italiano (it-IT)
Βιντεογράφος Manu Filip
Română (ro-RO)
Βιντεογράφος Studio Moments
Polski (pl-PL)
Βιντεογράφος Ирина Жечкова
Română (ro-RO)
Βιντεογράφος Marry Me Studio
Polski (pl-PL)
Βιντεογράφος Love Clips
Português (Portugal) (pt-PT)
Βιντεογράφος Roj Company
Deutsch (de-DE)
Βιντεογράφος ART-RECORD | Andrii Danchuk
Українська (uk-UA)
Βιντεογράφος George Zorbas
Ελληνικά (el-GR)